top of page

ÅBNE TURE 2024

INFO 

Begrænset deltagereantal - max. 25 voksne. Pris for deltagelse på svampeturen er 50, - kr pr. person, børn og hunde deltager gratis.

Tilmelding nødvendig og betaling til turlederen via mobilepay. Rita Forup, 2367 6339 eller Annette Greenfort 5151 4401. Skriv venligst tur og dato på ved overførslen!

Søholt Storskov, Lolland

Søndag 30. juni.

Mødested: kl. 10.00, P-pladsen ved pumpehuset, Røgbøllevej 6, 4894 Øster-Ulslev.

Næste tur i Søholt Storskov bliver d. 30. juni. Turen går gennem lysåben bøgeskov og blandet skov med nål, birk etc. Tidspunktet sidst i juni giver gode muligheder for at finde en række svampe - rørhatte incl. Karl Johan, Sommerrørhat, lakporesvampe, kantarel, skørhatte osv.  

 

I 2019 købte Åge W. Jensens Naturfond 1130 ha af Søholt gods. Område omfatter 610 ha skov – heraf blev 230 ha fredet allerede i 1957. Se mere om Søholt Storskov her, og på www.avjf.dk

Turleder: Annette Greenfort; 5151 4401; greenfort@dansk-infodesign.dk.

Hamborg Skov, Lolland

Søndag 18. august

Mødested: Ved Hamborgskoven 3, 4800 Nyk. F.
Tur til Hamborg skov ved Middelalder-centret nordvest for ved Nykøbing F. Skoven ligger ud kysten ved Guldborgsund, og der kan være gode muligheder for at finde kantarel på morbund og ellers mange andre spændende svampe for sæsonen. Vi følger en mindre sti langs kysten med kig til Guldborgsund og går tilbage gennem høj bøgeskov. Der er mange bikerruter i skoven som man skal undgå. Følg med her - vi lægger evt. flere relevante informationer op.

Hamborg skov (324 ha) hører under Fulgsang Skovdistrikt/ Corselitze Gods.
Turleder: Annette Greenfort; 5151 4401;

greenfort@dansk-infodesign.dk.

Corselitze - Naturens Dag

Søndag  8. sept.

Mødested: Infocentret ved Skovbrugsmuseet, Tromnæs Alléen 2, 4800 Nykøbing F. På Naturens Dag tilbyder Svampeliv LF på svampetur i Tromnæs skov. Arrangør Skovbrugsmagasinet - nærmere oplysninger kommer senere.

Turleder: Rita Forup, 2367 6339,  rforup@gmail.com,

Søholt Storskov, Lolland

Søndag 15. september

Mødested: P-pladsen ved Pumpehuset på Røgbøllevej 6, 4894 Øster Ulslev. Turen går ad lille natursti gennem urørt skov og videre til blandet skov med nål, birk etc.. Afhængig af vejrforholdene forinden håber vi på at finde nogle gode spisesvampe - rørhatte og kantareller udover mange andre spændende arter. Gennemgang af kurvene vil foregå på terrassen ved nabohuset til P-pladsen, Røgbøllevej 6, 4894, Øster Ulslev . Her kan også den medbragte mad og drikke nydes.

Turleder: Annette Greenfort; 5151 4401; greenfort@dansk-infodesign.dk.

 

Baneterrænet ved Rødbyhavn og Saksfjed Vildmark.

Søndag 29. september

Mødested:  Kl. 10:00, P-pladsen ved baneterrænet – Industrivej 2, 4970 Rødby (man drejer af mod togstationen og drejer så ind på p-pladsen et stykke nede af asfaltvejen.)

 

Rødbyhavn Baneterræn
Vi lægger ud på baneterrænet. Efter at aktiviteterne i området er ophørt er det langsomt groet til, og kan i dag bedst sammenlignes med stenede overdrev i Mellemeuropa. Mulighed for at finde Slimrørhat, vokshatte, foldhat og andre svampe, der drager fordel af disse særlige vilkår.

 

Fra baneterrænet i Rødbyhavn fortsætter vi til Lyttesholm Naturcenter, Lyttesholmvej 4A, 4970 Rødby, hvor vi slår os ned og nyder den medbragte mad og drikke inden vi fortsætter ud i Saksfjed Vildmark.

 

Saksfjed Vildmark
Området er i dag købt af Hempel Fonden mhp. naturgenopretning, og er nabo til et af Fugleværnsfondens største naturreservater - det 217 hektar store Saksfjed-Hyllekrog. På engene langs diget græsser en flok vildheste Tilsammen har området potentiale til at blive et af de væsenligste naturområder for biodiversitet i form af fugle, insekter og andre arter, der bevæger sig frit. Mulighed for at finde parasolhatte, støvbolde, bovist, vokshatte og meget mere.

Turleder: Annette Greenfort (5151 4401, greenfort@dansk-infodesign.dk)

 

Hannenov Skov

Søndag d. 6. oktober

Mødested: Kl. 10:00, P-pladsen ved skovløberhuset Virkethus, Virketvej 39, 4863 Eskildstrup.
Der er ingen busforbindelse til skoven, men kørsel kan arrangeres ved at kontakte undertegnede. Turen går gennem varieret skov med gamle bøge og videre til et lavere liggende område med næringsfattig tørvejord med blandet bevoksning af birk, eg og nål. Vi følger den græsklædte Virketvold, der støder op til nåleskov. Husk mad og drikke. Vandretursfolder ”Fristed på Falster” kan hentes på www. Naturstyrelsen.dk eller www.svampeliv-lf.dk  

Turleder: Rita Forup (2367 6339, rforup@gmail.com

 

30. juni
6. okt.
INFO
18. aug.
8. sept.
15. sept.
29. sept.
bottom of page