top of page

Krenkerup

Skovdistriktet har et samlet areal på omkring 1.850 ha og er fordelt på 8 skove med en indbyrdes afstand på op til 20 km. Det bevoksede, produktive areal er på ca. 1.500 ha. Værnskov, enge, moser, veje, vand m.m. udgør det resterende areal.

Krenkerup Haveskov er et lille skovområde lige syd for parken til Krenkerup Gods. Skoven er domineret af løvtræs-blandingsskov med især bøg, stilkeg, el, ask og ær (ahorn). Ejeren har i en årrække ladet skoven ligge urørt ved en frivillig fredning. Der er et stort antal gamle træer i skoven – heriblandt nogle af landets ældste bøgetræer på mere end 400 år - og et ret stort antal stående og liggende døde træer, hvilket får skoven til at virke urskovsagtig. (Danmarks Naturfredningsforening)

Som udgangspunkt er det tilladt at færdes på befæstede stier og veje i Krenkerups skove, medmindre andet er anført på stedet eller meddelt på anden vis. Dog skal der tages behørigt hensyn til natur, dyreliv og vores ejendom ved at følge nedenstående regelsæt.

 

Vær samtidig opmærksom på, at alle skove udlejes til jagt, og at skoven først åbner klokken 6 om morgenen og lukker ved solnedgang. Al adgang til Krenkerups skove skal ske i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Se mere om Krenkerup Gods

bottom of page