top of page

Frejlev skov

Bøndernes frodige løvskov på Lolland er en af landets vigtigste skove for naturen med helt særlige træer og et hav af oldtidsminder. Skoven er en frodig, blandet naturlig løvskov, som i hvert fald er 500 år gammel. I skoven kan man finde mange af de naturlige løvtræarter og buske som avnbøg, lind og hassel.

Skoven er i en rapport af forskere på Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet nævnt som en af landets vigtigste skove for at sikre biodiversiteten.

 

Ifølge forskerne rummer skoven minimum 664 skovlevende arter dyr, planter og svampe, her af 26 truede arter og 13 sjældne arter. Det er især svampe, hele fire træbukke, en smælder, en dagsommerfugl, træarten skærmelm samt havørn.

Den Danske Naturfond ejer 20 hk af skoven.

Duften af fugtig skovbund. Lyden af spætters trommen. Blå anemoner og grævlingegrave i skovbunden mellem vigtige træer som avnbøg, lind og eg. Vi har takket være 6000 danskere købt 20 hektar af Frejlev Skov på Lolland, som er en af landets vigtigste skove. Den naturlige løvskov bliver nu endnu mere vild og urørt til gavn for en mængde dyr, planter og svampe.

På Den Danske Naturfonds arealer har du samme adgang som på offentligt ejede arealer. Det vil sige, at du må færdes overalt på arealerne og døgnet rundt. Men der kan dog gælde særlige regler i det enkelte naturreservat. Det vil i givet fald fremgå af skiltningen på stedet. Hent kort og beskrivelser her.

Se mere om  Den Danske Naturfond

bottom of page