Frejlev skov

Bøndernes frodige løvskov på Lolland er en af landets vigtigste skove for naturen med helt særlige træer og et hav af oldtidsminder. Skoven er en frodig, blandet naturlig løvskov, som i hvert fald er 500 år gammel. I skoven kan man finde mange af de naturlige løvtræarter og buske som avnbøg, lind og hassel.

Skoven er i en rapport af forskere på Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet nævnt som en af landets vigtigste skove for at sikre biodiversiteten.

 

Ifølge forskerne rummer skoven minimum 664 skovlevende arter dyr, planter og svampe, her af 26 truede arter og 13 sjældne arter. Det er især svampe, hele fire træbukke, en smælder, en dagsommerfugl, træarten skærmelm samt havørn.

(Den Danske Naturfond)