LOLLAND

På Lolland findes mange skove, der alle er privatejede. Her må du færdes på stier og veje. Advarselsskilte om jagt kan forekomme ved indgang til skovene.

Udvalgte skove:

  • Hamborg skoven

  • Krenkerup

  • Fuglsang Park og skov

  • Ålholm skov

  • Frejlev skov

  • Hyde Byskov med Kosteskov (sidstnævnte er udlagt som urørt skov. En sti ind i skoven mangler dog) 

  • Kristianssæde skov

  • Skørringe skov

  • Vindeholme skov

  • Søholt Storskov - opkøbt af Åge W. Jensen fonden. Se mere på Åge W. Jensens egen hjemmeside