top of page

Halskov Vænge

I Halskov Vænge på Østfalster ligger stendysser og gravhøje tæt. Hele seks langdysser og 72 gravhøje findes i skoven på bare 29 hektar. I den lille udstillingsbygning midt i skoven kan du se, hvordan gravene ser ud indeni.

 

Gamle ege og bøge er typiske for Halskov Vænge. Skoven har været lystskov i mere end 200 år. Derfor har træerne fået lov at stå. Om foråret farves skovbunden hvid af blomstrende anemoner og skovsyre.

Træerne vokser langsomt i den sandede jord

Eg og bøg har i århundreder været de typiske træarter i Halskov Vænge. Jorden under skoven er sandjord, og derfor vokser træerne ikke så hurtigt. Det er formentlig en af forklaringerne på, at Halskov Vænge for mere end 200 år siden blev udlagt som lystskov. Hensynet til fortidsminderne var vigtigere end produktionen af træ.

Gravhøj i Halskov Vænge, Falster
Gammelt veterantræ i Halskov Vænge, Falster

Fotos: A. Greenfort

Hent folder om Halskov Vænge.

bottom of page