Søholt Storskov

I hjertet af Naturpark Maribosøerne finder man et dødislandskab med renvandede søer, gamle urørte sumpskove, og et herregårdslandskab med gamle ege samt lysåbne, kalkrige naturområder.

 

På trods af områdets store naturværdier, er Søholt Storskov blevet drevet som intensivt land- og skovbrug med jagt som væsentlig biindtægt. Genskabelse af naturlige vandstandsforhold i dødislandskabet vil skabe en spændende mosaik af våd og tør natur. Stop for dræning, fasanudsætning, brug af sprøjtemidler, gødskning og dyrkning af marker samt konvertering af 400 ha produktionsskov til mere urørt natur vil forandre landskabet mærkbart – og synligheden af forandringerne vil for den besøgende vokse i mange år fremover.

(Åge W. Jenses Fond - se her)